subscribe
Şİmdi Arayın!: 0532 332 6336

Epoksi Zemin Kaplama

EPOKSİ NEDİR?

epoksi-uygulama-1 Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen ,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.Epoksi ilk defa Almanyada 1939 senesinde I.G.Farben Industrie tarafından bulunmuş olup dişçilik ve tıp sektörüne yönelik kullanılmıştır. Epoksi zemin kaplama zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün yaygın kullanılan malzemeleri arasında yer almıştır. Genellikle iki komponetli olan epoksiler diğer termoset plastik gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takiben bir hafta içinde kür alarak final sertliğine ulaşır.

Geniş renk yelpazesi olan epoksi, antibakteriyel özelliğine sahip, estetik, yekpare görünümü ile kimyasal mekanik mukavemeti olumlu sonuçlar veren , kaymazlık ve geçirimsizlik istendiğinde ideal bir çözüm olan; polyepoksit bir sertleştirici ya da katalizatör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiğinde sertleşen ve kürünü alan sentetik bir reçinedir. Bir çok ürünü bulunan epoksinin her seçeneği ayrı zemin ve duvar uygulamaları için üretilmiş ve sunulmuştur.

epoksi-uygulama-11
  • Kullanım alanları:
||| Otoparklar
||| İlaç fabrikaları
||| Hastaneler,ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri
||| Gıda sanayi tesisleri
||| Ağır sanayi yapıları
||| Spor alanları
||| Oteller
||| Soğuk hava depoları
||| İçme suyu ve atık su depoları
||| Mağaza, ofisler ve üretim yapılan her alandır.

  • Özellikleri:
Endüstriyel üretimlerin yapıldığı ağır trafiğin yoğun olduğu zeminlerde epoksi zemin kaplama sistemlerini tavsiye edilmektedir.Çünkü epoksi kaplamalar endüstriyel ortamlarda aşağıda belirtilen avantajlara sahiptir.

epoksi-uygulama-2 ||| Hijyeniktir,tozumayan antibakteriyel ortamlar sağlar.
||| Temizlenmesi son derece kolaydır.
||| Mekanik, asit ve kimyasal dayanıklığı son derece yüksektir.
||| Ağır trafiğe ve darbelere dayanıklıdır.
||| Su v.s. gibi sıvılara karşı geçirimsizdir.
||| Eksizdir, istenilen renklerde eksiz olarak uygulanabilir.
||| Uygulama süresi oldukça kısa olup, tamiri kolaydır.
||| Antistatiktir.
||| Elektriksel yalıtkanlığa sahiptir.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMALARI ÖNCESİ ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ

Epoksi zemin kaplaması sistemlerinin başarılı olabilmesi için en önemli faktörler, uygun altyapı ve ortam şartlarıdır. Epoksi kaplamanın performansı için aşağıda belirtilen noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

epoksi-uygulama-3 ||| Isısal farklılıklardan dolayı betonda oluşabilecek genleşmeler göz önünde bulundurularak yapı statiği ve tekniği kuralları uyarınca gerekli genleşme derzleri tasarlanmalıdır.

||| Yeni betonun 28 günlük kürlenme süresini tamamlamış ve uygulama anındaki neminin en fazla %5 olması gerekmektedir. Betonun kürlenmesi süresince, yüzeyinde oluşacak rötre çatlaklarını, kuvvet kayıplarını önlemek için yüzey muntazam olarak ıslatılmalı ve don, yağmur, aşırı güneş ışınlarından korunmalıdır. Bu işlemin parafin ve benzeri maddeleri ile yapılması epoksi zemin kaplaması için sakıncalıdır.

||| Beton dökülecek zeminin çok iyi sıkıştırılması gerekir. İyi sıkışmamış bir zemine dökülecek beton zamanla çökmelere uğrayarak epoksi kaplamanın da çatlamasına sebep olacaktır.

||| Betonun nem ve su yalıtımı mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde; beton altındaki ve beton yüzeyindeki farklı buhar basınçları aralarında denge sağlayabilmek için, beton tabakadan yüzeye doğru yükselir (osmotik geçiş) Bunun sonucunda yükselen nem ve oluşan basınç, beton yüzeyindeki geçirimsiz epoksi kaplama altında kabarcıklar şeklinde belirerek kaplamanın patlamasına ve yüzeyden ayrılmasına sebep olur.

||| Betonun basınç mukavemeti en az 25 N/mm² ve yüzeyinin çekme mukavemeti en az 1,5 N/mm² olmalıdır.

epoksi-uygulama-4 ||| Betonda kürlenme süresince su kaybından ve ısı farklılıklarından dolayı genleşmeler, bunun sonucunda çatlaklar oluşacaktır. Bunu önleyebilmek için beton, dökülmesini takiben en fazla 3 gün içinde h/3 oranında önceden belirlenen yerlerden kesilmeli ve betonun buralardan kontrollü olarak çatlaması sağlanmalıdır. Kaplama öncesi epoksi esaslı harçlar ile doldurulacak bu derzler, kaplama sonrası aynı yerlerden kesilerek elastomerik reçine esaslı, kimyasallara dirençli bir derz dolgu malzemesiyle doldurulur.

||| İki katta planlanan beton uygulamalarında katlar arasında yapışma zafiyeti bulunabileceği için özellikle ağır bir trafiğe maruz kalacak zemin betonlarının tek katta oluşturulmasını tavsiye ederiz.
Şayet beton üzerine şap atılması kaçınılmaz ise, bu şap en az 8 – 10 cm kalınlığında olmalı ve dökülmeden
15 – 20 dakika önce eski betonla yeni beton arasında bir aderans köprüsü vazifesi görecek ve yapışmayı
arttırıcı özel bir solüsyon uygulanmalıdır.

||| Kaplama kalınlıkları 0,5 ila 3 mm gibi ince değerler olduğundan, yapılacak epoksi kaplama beton yüzeyin düzgünlüğünü aynen yansıtacaktır. Bunun için beton yüzeyinde çok iyi bir tesviye gereklidir.

epoksi-uygulama-5jpg ||| Beton yüzey, helikopterin pervanesi ile parlatılmamalı ve özellikle şerbet in yüzeye çıkması önlenmelidir. Perdahın, tepsi ile yapılması tavsiye edilir.

||| Epoksi zemin kaplama işlemleri süresince, uygulamayı engelleyici diğer çalışmalara ara verilmelidir.

||| Çalışma ortamı ve zemin betonu en az 10 -15°C ısıda olmalı, bağıl nem en fazla %75, yüzey sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3°C üzerinde olmalıdır.

||| İçinden su geçen ısıtma veya herhangi su taşıyıcı tesisat ve ekipmanların uygulama süresince kaçak yapmayacak şekilde kontrol altına alınması gerekmektedir.

||| Epoksi uygulama yapılacak alanlar, dışardan gelebilecek her türlü toz, kir ve bunun gibi istenmeyen yabancı maddelere, özellikle yağmur serpintisine karşı korunmalıdır. Pencere ve kapı doğramaları dolayısı ile camlar takılmış olmalı, varsa endüstriyel kapıların montajı tamamlanmalıdır. Kapı altları tıkanarak dışardan gelebilecek tozun yaş epoksi’ye yapışmaması için önlem alınmalıdır.

||| Beton, temiz ve kuru olarak teslim edilmeli, işyeri yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

EPOXY SELF LEVELLING SCREED ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

epoksi-uygulama-6jpg ||| Zeminin Yüzey Hazırlığı:
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddeler temizlenerek, beton ile epoxy’nin aderansının sağlanması için blastrak veya rototiger makinalarıyla mekanik kazıma (Frezelenmesi ve tesviye edilmesi) yapılacaktır. Beton yüzeyindeki bozukluklar tamir harcı ile tamir edilecektir. Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmeli veya yağın çok derine nufuz ettiği alanlar kırılarak tamir edilecektir.

||| Kaplama Uygulaması:
Malzemeler 400 d/dak’lık mikserle karıştırılarak malzemenin içine hava karışması önlenecektir.

a) Astar (Epoxy Primer):
Epoxy Primer iki bileşenli bir malzeme olup sertleştiricinin tamamı reçine üzerine katılıp uniform kıvam alıncaya kadar karıştırılacaktır.Astara silis kumu karıştırılacak uygulama işlemi sıfır mala ile yapılacaktır. Aderansın artırılması için karışımın uygulanmasından sonra üzerine silis kumu serpilmelidir. Bozuk yüzeyli zeminlerde gerekli düzgünlüğün elde edilebilmesi için ikinci kat Astar+Silis kumu yapılmalıdır.

b) Ara Kat:
İki bileşenli olup sertleştiricinin tamamı reçine üzerine katılıp uniform kıvam alıncaya kadar karıştırılacaktır.Yayma işlemi sıfır mala ile yapılacaktır.Yayma işleminin yapılabilmesi için astar tabakasının kuruması beklenmeli,kuruma tamamlandıktan sonra zemin fazla silis kumu taneciklerinden arındırılmalıdır.

c) Son Kat (Self Levelling Screed):
Her paket iki bileşenden oluşur.Reçine içine sertleştirici eklenerek uniform hale gelinceye kadar karıştırılacaktır. Elde edilen karışım, ara katın sertleşmesini tamamladıktan sonra, dişli mala yardımı ile 3 mm kalınlığında uygulanacaktır. Kirpi rulo yardımı ile gaz çıkışları kolaylaştırılacaktır.

epoksi-uygulama-7 ||| Duvara Dönüş uygulaması:
Uygulama öncesi alçısı yapılıp zımparası tamamlanmış duvarlarda süpürgelik yeri önce astarlanacak, astar üzerine bütün duvar diplerine dönüş macunu uygulayarak oval hale getirilecektir.Oval üzeri seçilmiş son kat epoxy sistem ile aynı renkte boyanacaktır.

EPOXY KORUYUCU KAPLAMA (BOYA)

epoksi-uygulama-8 ||| Malzeme:
Epoxy koruyucu kaplama malzemesi iki bileşenden oluştuğundan her bir bileşen fabrikada tartılmış ve yerinde karıştırılmak üzere paketlenmiş olacaktır. Karışım yapıldığında uniform karışım olup olmadığını görmek için reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmelidir. Astar iki bileşenden oluştuğundan her bir bileşen fabrikada tartılmış ve yerinde karıştırılmak üzere paketlenmiş olacaktır. Malzemeler TSE Uygunluk Belgesine ve Uluslararası Kalite Sistem Standartı ISO 9001 ve Q9001 (2000) ile uyumlu kalite yönetim sistemine sahip olacaktır.

||| Uygulanacak Yüzey Hazırlığı:
Yapının tavanı ve duvarları saten alçı çekilmiş ve zımparalanmış olarak epoxy’i uygulayana teslim edecektir. Duvar üzerindeki toz bir fırça yardımıyla temizlenecektir. Saten alçı üzerine yüklenici bir kat epoxy astar uygulaması yaparak yüzeyi epoxy koruyucu kaplama yapılmasına hazır hale getirecektir.

epoksi-uygulama-9 ||| Kaplama Uygulaması:
Malzemeler 400 d/dak’lık mikserle karıştırılarak malzemenin içine hava karışması önlenecektir.
Epoxy astar ve Epoxy koruyucu kaplama, iki bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış paketler halinde olduğundan sertleştiricinin tamamını reçinenin üzerine katılacak ve uniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılacaktır. Karışım fırça veya rulo ile boya üzerinde hava kabarcıkları olmayacak şekilde yüzeye uygulanacaktır. Epoxy koruyucu kaplama, toplamda 300 gr/m2 olacak şekilde iki kat uygulandığında yaklaşık 500 mikron kalınlığında bir kaplama elde edilmelidir. Pürüzlü beton yüzeylerde sarfiyat daha fazla olacaktır. Kür zamanı geçirildiğinde boya katları arasında yapışma olmayacağından boyanın pul pul kalkmasını önlemek için ikinci kat boya belirtilen kür süresi içinde uygulanacaktır. Kaplama tam kuruma süresini tamamlamadan kimyasal maddelere temas ettirilmeyecektir. Kaplama kürünü tamamladıktan sonra güneş ışığı ve kimyasal maddelerin tesiriyle kendini rengini bulur.

EPOXY MULTİLAYER ZEMİN KAPLAMA SİSTEMİ

epoksi-uygulama-101 ||| Zeminin Yüzey Hazırlığı:
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddeler temizlenerek, beton ile epoxy’nin aderansının sağlanması için blastrak veya rototiger makinalarıyla mekanik kazıma (Frezelenmesi ve tesviye edilmesi) yapılacaktır. Beton yüzeyindeki bozukluklar tamir harcı ile tamir edilecektir. Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmeli veya yağın çok derine nufuz ettiği alanlar kırılarak tamir edilecektir.

||| Kaplama Uygulaması:
Malzemeler 400 d/dak’lık mikserle karıştırılarak malzemenin içine hava karışması önlenecektir.

a) Astar (Epoxy Primer):
Epoxy Primer iki bileşenli bir malzeme olup sertleştiricinin tamamı reçine üzerine katılıp uniform kıvam alıncaya kadar karıştırılacaktır.Astara silis kumu karıştırılacak uygulama işlemi sıfır mala ile yapılacaktır. Aderansın artırılması için karışımın uygulanmasından sonra üzerine silis kumu serpilmelidir. Bozuk yüzeyli zeminlerde gerekli düzgünlüğün elde edilebilmesi için ikinci kat Astar+Silis kumu yapılmalıdır.

b)Ara Kat:
İki bileşenli olup sertleştiricinin tamamı reçine üzerine katılıp uniform kıvam alıncaya kadar karıştırılacaktır.Yayma işlemi sıfır mala ile yapılacaktır.Yayma işleminin yapılabilmesi için astar tabakasının kuruması beklenmeli,kuruma tamamlandıktan sonra zemin fazla silis kumu taneciklerinden arındırılmalıdır.

c) Son kat (Multilayer):
Her paket iki bileşenden oluşur.Reçine içine sertleştirici eklenerek uniform hale gelinceye kadar karıştırılacaktır. Elde edilen karışım, ara katın sertleşmesini tamamladıktan sonra, dişli mala yardımı ile tatbik edilip mercan rulo yardımı ile yüzey şekillendirilecektir.

KullanımYerleri:
Epoksi multi layer sistem ; Fabrikalar,alışveriş merkezleri,depolar,antrepolar,soğuk hava depoları,istasyonlar,otoparklar,mutfaklar,gıda tesisleri,sürekli suya maruz kalan alanlar,kaymazlık istenilen alanlar,yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kullanılabilen sağlam ve dayanıklı epoksi zemin kaplama sistemidir.İstenildiği taktirde desenli,pürüzlü ve yarımat yüzeyler oluşturulabilir.

Endüstriyel Beton Beton Parlatma Baskı Beton

Sosyal Medya

baret proje endüstriyel beton uygulaması facebook endüstriyel beton uygulama youtube Baret Proje Twitter Baret Proje Google Plus